Genetika ridge

 

Z hlediska dědičnosti je ridge znak pro plemeno typický, velice zajímavý, a to i po praktické stránce; chov plemene není právě s ohledem na ridge snadný. Dědičností ridge se už proto zabývalo a někdy velmi důkladně mnoho autorů, teoretiků i praktiků.

Onen pruh opačně rostoucí srsti na hřbetě, který se udržel po mnoho a mnoho generací jež je dědictví po psech Hotentot, jež se nerozmělnilo nespočetnými kříženími, by měl být geneticky vzato znak povahy dominantní, převládající nad normálně rostoucí srstí na hřbetě. Kdyby totiž nebyl podmíněn dominantní vlohou, či dominantními vlohami, Nebyl by se zachoval. Ovšem tak prostá celá věc asi nebude. Z rodičů kteří mají ideálně vytvořený ridge se rodí štěňata s ridgem dokonalým, žádoucím, ale též štěňata s ridgem ne zcela dokonalým, méně žádoucím až nežádoucím, ba dokonce štěňata bez ridge. Štěňata s vadným ridgem nebo bez něho je potřeba z dalšího chovu vyřadit. Proto byla vždy dědičnému založení ridge věnována chovateli značná pozornost.
Dnes se předpokládá, že ridge je geneticky podmíněn poměrně jednoduše. Rhodéští ridgebackové s ridgem jsou podle tohoto předpokladu založeni dominantně homozygotně, což znamená, že mají ve svém genotypu, čili vlohové výbavě, dvě dominantní vlohy pro ridge ( tyto vlohy se značí písmenem R, zvíře jež má v genotypu dvě tyto vlohyčili dominantní homozygot, se pak značí RR), anebo heterozygotně, což znamená, že mají ve vlohové výbavě jednu vlohu dominantní (pro ridge) a jednu vlohu recesivní (pro normální růst srsti na hřbetě). Recesivní vloha pro normální růst srsti na hřbetě se značí symbolem r a heterozygot se potom značí Rr. Vloha recesivní neboli ustupující je vloha, která svým účinkem ustupuje vloze převládající, dominantní. Chybí-li ridge, nemůže být zvíře jiného vlohového založení, než rr, to znamená, že musí mít ve svém genotypu dvě recesivní vlohy - je to recesivní homozygot. To ovšem nevysvětluje různost utváření ridge u různých zvířat. Soudí se, že ridge je znak podmíněný vlohami s nízkouči slabou penetrací (průrazností). To zdůvodňuje nutnost pečlivého výběru chovných zvířat při individuální (připařovací) selekci.